Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 169/13.12.22 Β’ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δείτε έδω