Σημαντική Ενημέρωση για την Υποβολή/Επισύναψη Δικαιολογητικών

Παρακαλούμε θερμά πριν την υποβολή των δικαιολογητικών να διαβάζετε προσεκτικά εδώ.

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά εργασιακής εμπειρίας απαιτούνται για τους εργαζόμενους τα εξής:

  • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από www.efka.gov.gr ,
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
  • Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναρτώνται στο πεδίο «Δικαιολογητικά Εργασιακής Εμπειρίας» ως ένα δικαιολογητικό, οπότε θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε σε ένα ενιαίο αρχείο zip.