ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δείτε αναλυτικά εδώ.